Kortermajade katused korda!

Suure osa meie linnadest moodustavad korteriühistud, millel lasub linna ees kohustus hoida oma välimust, kuid samas tagada oma elanike turvalisus ning elamismugavus. Üheks valdkonnaks on katus. Kurb tõsiasi on aga see, et katust hakatakse enamaltjaolt vahetama vajadusest, kui viimase korruse elanikud kurdavad, et vihm hakkab vägisi tuppa trügima.

Selliste olukordade vältimiseks tuleks kokku kutsuda koosolek ning võtta vastu otsus, et uuritakse katuse seisukorda ennetamaks läbisadamise probleemi.

Alustuseks tuleks pöörduda meie esindustesse kaasas joonised või kasvõi digifotod hoone seisukorra kohta. Selle järgi koostame esialgse pakkumise, et saaksite orienteeruva maksumuse tööde kohta.  Kui vajalik, saab leppida kokku kohtumise meie esindajaga, kes tuleb kohapeale, annab hinnangu katuse olukorrale, mõõdistab katuse ning annab nõu kõigi vajalike ehitustööde (katuse vahetus, otsaseinte ja pööningu soojustamine, tuulekastide ehitus,) ning tarvikute (vihmaveesüsteem, katuseredelid, -sillad, -luugid jms.) osas.

Valida tuleb katuseprofiil (kivi- või trapetsprofiil), kuna suurte ühistude katused on tihtipeale suhteliselt lamedad ning kaldenurk kipub vee äravooluks liialt madalaks jääma, soovitame trapets TP20-t (vaata joonist). See, kas soovitakse värvilist või tsingitud varjanti on juba ühistu enda otsustada.

Profiil TP20R tsink – enamlevinud lahendus kortermajade katuse renoveerimisel

Peale kohalkäimist koostame juba täpsustatud hinnapakkumise, mille alusel saab läbi viia ühistu koosoleku, kus kindlasti tekib lahkarvamusi esimese ja viimase korruse elanike vahel, kus ühed eelistavad uusi välisuksi ning teised uut katust. Sellest aga ei tohi end heidutada lasta, vaid tuleb seada prioriteedid ning leida kompromissid.
 
Kuna korteriühistute kogutud remondirahad ei pruugi katusevahetuse kulusid täies mahus katta, on võimalus pangaga koostööd tehes laenu saada, mille aluseks võib võtta meie poolt koostatud hinnapakkumise.
Leides pangaga ühise keele, võime sõlmida poolte vahelised lepingud katusevahtustööde läbiviimiseks, kuhu kaasatakse ehitusjärelevalve, kelle võib valida ühistu ise või soovitame meie. Ehitusjärelevalve ülesandeks on nö. silma  peal hoida ehitaja teostatavatel töödel, viimane ei näita ehitaja ebakompetentsust, küll aga lisab kindlustunde nii ühistule kui ehitajale endale. Järelevalve kaasamine on ka panga kindel nõue.
 
Olenevalt lepingust, tuleb enne tööde alustamist teha esimene sissemakse või lasta lihtsalt töödel alata. Tööd teostatakse vastavalt lepingus sõlmitud punktidele (profiil, materjal, ehitustööde ulatus jms.) ning vastavalt kokkulepitud ajavahemikule. Ehituse lõppedes järgneb tööde ülevaatus ning vastuvõtmine ehitusjärelevalve poolt ning akti alla kirjutamine meie esinduses.
 
Lõpptulemuseks on ühistul, mitmete variantide hulgas, uus katusekate ja vihmaveesüsteem, mida täiendavad katuseredelid ning -sillad, samas maja- ning südamesoojust hoidvad soojustatud pööning ning otsaseinad.

 
Ettevõtlikust ning rõõmsat suve soovides,
Toode AS