MM katusepanekus

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu juhatuse liige Peeter Kärp kirjutab, et IFD ühendab enamiku Euroopa riikide katusemeistrite liite, lisaks kuulub sinna ka Ameerika Ühendriikide Katuseehitajate Assotsatsioon ning toetajaliikmetena enamik suuremaid katusematerjalide ning katuseehitusega seotud toodangu tootjaid (Eestis tuntumatest näiteks Monier,Velux, Roto, Fakro, Rheinzink, Etex-Creaton, Rathscheck …). IFD peamisteks tegevusliinideks on organisatsiooni liikmete huvide esindamine, katusemeistrite koolituse ja enesetäiendamisega seotud tegevused ning katuse- ja fassaadiehituse normide ja reeglistiku väljatöötamine. Selleks töötavad ka kongresside vahelisel ajal erinevad alakomisjonid, kus on edaspidi võimalus osaleda ka Eesti  spetsialistidel, kui neid ainult leiduks.
 
Noorte katusemeistrite MM-il osalesid 3-liikmelised võistkonnad, kes saanud selle õiguse rahvuslike katuseehitusvõistluste tulemuste alusel. Võistkonda kuulusid 2 kuni 23-aastast katusemeistrit ning mentor-juhendaja, kes võistluste ajal ise tööd teha ei tohi.Viimastel aastatel võisteldakse 3 erineva katuseliigi ehitusel : 
lamekatus, 
valtsplekk-katus ning 
kivikatus koos katuseakna paigaldusega.
Konkreetse katusematerjali määras võistluste korraldaja.Võistluse tulemused selgitas rahvusvaheline zhürii.
 

IFD kongressil osaless külalisena ka 10-liikmeline EKFML (Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit) delegatsioon, kes kohtus IFD presidendi, nõukogu liikmete  ning peasekretäriga, et arutada Eesti võimalikku liitumist IFD-ga ning osalemist selle töös. Samuti jälgiti tähelepanelikult võistlusi, saamaks kogemusi Baltimaade katusemeistrite meistrivõistluste korraldamiseks 2010.aastal. Järgmine IFD aastakongress ning Katuse MM toimuvad 2010.aasta sügisel Dublinis Iirimaal.