Päikesepaneelide uuendatud paigaldusnõuded lamekatustel (EVS920-5:2023)

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit (EKFML) annab teada, et seoses uuendatud LAMEKATUSE STANDARDI EVS 920-5:2023 jõustumisega on alates 2024 a. täpsustatud nõudeid pindpaigaldiste, sh. päikesepaneelide (PV) lamekatusele paigaldamisel.

Täies mahus nõudeid on võimalik lugeda standardist, käesolevas teavituskirjas toome välja olulisemad, et oleks võimalik päikesepaneelide lamekatusele paigaldamisel suuremaid probleeme ennetada.

 • Enne päikesepaneelide kavandamist, projekteerimist ja paigaldamist tuleb lahendada ka-tuse kukkumiskaitsesüsteem ja/või piirded. Selleks, et PV süsteem oleks ohutult hooldatav, tuleb paigaldada kukkumiskaitsesüsteem kui see eelnevalt katusel puudub.
  Kui päikesepaneele ei paigaldata katuse servale lähemale kui 3 m, on vajalik rajada KUKKUMIST TAKISTAV SÜSTEEM (pollar/tross lahendus)
  Kui päikesepaneelid paigaldatakse katuse servale lähemale kui 3 m, on vajalik rajada KUKKUMIST ENNETAV SÜSTEEM (1m kõrgune piire)
 • Päikesepaneelid tuleb paigaldada nii, et need ei kahjustaks hüdroisolatsiooni ega katuse soojustust. Katuse soojustus ja hüdroisolatsioonilahendus tuleb projekteerida ning ehitada vastavalt koormustele.
 • Olemasolevatele lamekatustele, mille soojustuse koormustaluvus on väiksem kui 70 kPa, tuleb päikesepaneelid paigaldada otse alustarindile toetuvatele jalgadele, mitte soojustuse ja katusekatte peale, kui ei ole läbi viidud projekteerijapoolset koorumustaluvuse arvutust.
 • Päikesepaneelide otse katusekatte ja soojustuse peale paigaldamisel ilma projekteerijapoolse koormustaluvuse arvutuseta peab soojustuse koormustaluvus olema aluskihis 70 kPa ja pealmisel kihil 80 kPa.
 • Katuse kaitseks paigaldatakse seadmete alla spetsiaalsed alused. Katusekatte ja aluse vahele paigaldatakse kummimatid (nt SBR, EPDM) või -ribad.
 • Päikesepaneelid ei tohi takistada katuselt sademevee äravoolu. Päikesepaneele ei tohi paigaldada äravoolulehtrite kohale ega lähemale kui 1 m nende tsentrist.
 • Päikesepaneele ei ole soovitatav paigaldada vertikaalpindadele lähemale kui 2 m.
 • Päikesepaneelid ja nende paigaldusviis peab olema selline, et nende alt ja ümbert on võimalik katuse pinda koristada ja hooldada ilma neid eemaldamata.
 • Katusekatet läbivad või neile kinnituvad pindpaigaldiste kinnitused katusesse peab teostama pädev katuseehitaja.

Loe ka lisaks, mida arvestada päikesepaneelide kinnitamisel kaldkatustele
Päikesepaneelid, kinnituslahendused ja lisatarvikud