Parapettide korrektsest katmisest

Foto: Evari Ehitus OÜ

Parapetiks nimetatakse fassaadi pikendust katusekattest või muust piirdetarindist kõrgemale. Parapeti minimaalne kõrgus katusekattest peab olema 50mm, ülemine piir ei ole fikseeritud ning sõltub peamiselt hoone arhitektuurilistest nõuetest või kasutatud materjalidest.

Valdavalt puudutab parapettidega seonduv temaatika lamekatusega hooneid, kuid mitte alati. Parapeti korrektne katmine ja sidumine fassaadi ning katusekattega on oluline veepidavuse seisukohast, unustada ei tohi ka elementaarseid tuulduvuse põhimõtteid. Loe edasi