Seminar “Fassaadi- ja katusepäev” Särevere mõisas

 
Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit pidas 15.juubeliaasta ürituste raames traditsioonilist kahepäevast seminari “Fassaadi- ja katusepäev”. Üritus  leidis aset Särevere mõisas Järvamaal. Mõisa territooriumil toimetab ka Järvamaa Kutsehariduskeskus, kus teiste elukutsete seas koolitatakse kaldkatuseehitajaid ning uuest aastast avatakse ka lamekatusekatja kutse õppesuund. Ehituslike erialade eestvedaja Ivar Kohjus palus laiemat huviliste ringi teavitada, et täiskasvanute õppes on järgmine hooaeg viimane, kui elukutse saab omandada tasuta.

.

 

Seminari esimesel päeval kõneldi fassaadide, teisel katuste ehitamise teemal. Ettekandeid oli nii materjalidest ja uudislahendustest, normatiividest ja standardiuuendustest ning mitmel korral puudutasid esinejad ehitusprotsessis ökoloogilise jalajälje vähendamise teemat. Meenutati oktoobris toimunud maailma katusemeistrite kongressi Itaalias ning kuulati IFD Awardi metallkatuste kategooria võidutöö, Valtsproff OÜ ja OMA Katused OÜ paigaldatud Tallinna Toomkiriku katusetöö lugu.
 
Õhtuse programmi sisustasid ringkäik Paide Wittensteini muuseumis ning mälumäng.
 
Seminari ettekanded on leitavad Ehituskeskuse kodulehelt.
Toode AS on EKFML-i asutajaliige.