Tehniline muudatus: Klassik profiiliga katuse kaldenurk

AS Toode muudab alates 1.jaanuarist 2013.a. Klassik profiili paigaldusjuhendis soovitava minimaalse katuse kalde selle profiili korral 15-kraadini.  Kuigi Eestis puudub standardi nõue selle profiili kalde kohta, tugineme oma praktilisele kogemusele ja parima lahenduse soovitamisele. Klassik profiili projekteeritakse kahetsusväauml;ärselt palju väga lamedatele katustele, pidades teda topeltvaltspleki analoogiks. Tegelikult erineb nende kahe lahenduse veepidavus märkimisväärselt just sõlmede liidete erinevuse tõttu.

Lamedama kalde puhul kasutada tihendeid pikivuukides. Erilist tähelepanu soovitame pöörata katusekatte liitumisel seintega, parapattidega, korstende ja läbiviikude  või muude piirdetarinditega, kus on oht lume kuhjumiseks ja sulavete surveks.

Klassik profiili tooteinfo

Lisalugemist Klassiku ja valtspleki erinevustest

Tehniline muudatus ei muuda juba teostatud töödele antud garantiisid. Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu eestvedamisel koostatavas rahvuslikus standardis saab see nõue määratud vastavalt erialakomitee soovitusele.

AS TOODE