Klassik profiili pööratud räästaserv on oluline

OLYMPUS DIGITAL CAMERASoovitame ostuotsuse langetamisel populaarse profiilpleki Klassik korral veenduda pööratud räästaserva olemasolus, mis tagab tugeva ja sirge räästajoone. Selline kruvivaba kinnitus meenutab tavapärast valtspleki räästalahendust, kus paani räästapoolne (alumine) serv kinnitatakse ümber stardipleki. Klassiku puhul annab see katusepaanile võimaluse kuumal suvepäeval paisudes pikisuunas liikuda ning seeläbi lainetab ja lokib katusekate visuaalselt märkimisväärselt vähem. 

Tehases ettevalmistatud pööratud räästaga Klassik hoiab märkimisväärselt kokku aega, mis kulub korrektse räästalahenduse vormistamisele juhul, kui soovitakse kruvivaba räästast. 

Leidub ka tootjaid, kelle Klassiku räästapoolne kinnitus vormistatakse paani läbistavate kruvidega. Selline lahendus ei võimalda paanidel kompenseerida soojuspaisumisest tingitud liikumist, räästaserva moodustab ühekordne ja topeltpaindeta ning enamasti üsna ebatasane lõikeserv.


Peitkinnitusega profiilplekk “Klassik”
Kasulik laius: 480mm (+/-3mm)*
Min/max pikkus: 1100 / 7500mm
Valtsi kõrgus: 32mm
Luku kõrgus: 19mm
Toormaterjali paksused: 0,50mm ; 0,60mm  (0,45mm plekki Klassiku tootmiseks kasutada ei soovita!)
Toodetevad pinnakatted: MattNova, PUR,  MattPural BT, ZN, Al-ZN
Värvivalik: RR-värvikataloog

* – kasulik laius võib olla veidi väiksem, kui esineb roovi ebatasasusi või kui paani all kasutatakse heliisolatsioonitihendit.

Galerii
Klassiku paigaldusjuhend
Toimivusdeklaratsioon
Hooldusjuhend

Loe lisaks, millistel juhtudel kasutada Klassik profiili ja millal valtsplekki.