Tõed ja valed PUR pinnakatte kohta

Lp. kliendid!

Talvise vaikelu jooksul Eesti katuseturul, kus tootjad-paigaldajad otsivad tikutulega tööd, kohtame väga erinevaid müügiargumente, mis tihtipeale on pooltõesed või kohati lausavaled. Selliste argumentide kasutamistega tekitatakse klientides ja lõpptarbijates hulgaliselt tarbetut segadust ja küsimusi. Seetõttu peame vajalikuks selgitada enamlevinud pinnakatte näitel, millised omadused ja näitajad on kvaliteetse teraskatuse ja pinnakatte valimisel olulised ja millised mitte.

Enim segadusi on seotud polüuretaankattega pleki ja toorainega. Turul levivad mitmed tootenimed ja iga tootja kiidab enda kaupa või halvemal juhul arvustab konkureeriva tehase tooteid.
AS TOODE turustab antud pinnakatet "PUR" kaubamärgi all, turul levinud teised nimetused on tavaliselt selle tähekombinatsiooni mugandused.  Erinevad tootjad kasutavad erinevaid tootenimesid, tähtis on siiski toodete võrreldavus nende omaduste põhjal.

Tegemist on polüuretaanvärvkattega kuumtsingitud terasplekiga. Sedalaadset lahendust pakuvad nii Soome, Rootsi, Saksamaa, Hollandi, Prantsusmaa jpt maade tehased.

PUR pinnakate on ainus Eesti Standardis mainitud polüuretaani sisaldav pinnakate (vt. standardit EVS-EN 508-1:2008). Teisi nimekujusid käesolev standard ei kajasta.

Tähtis on võrrelda:
– pinnakattevärvi paksust (50 mikronit)
– keemilist koostist
– kruntvärvi jt vajalike kihtide olemasolu
– terase paksust ja marki (voolavuspiiri)


PUR kattega (jt.samalaadse nimetusega tooted) omavad tavapäraselt garantiid 20 aastat.
Garantii on kehtiv pinnakattele ja korrektne ettevõte on toonud tingimused oma materjalides ja trükistes ka välja. AS Toode pinnakatete garantii on leitav siit.

Mõned tootjad külvavad optimistlikku paanikat 50 aastase ja pikema garantii kohta, see on pooltõde. Sellisel perioodil on tagatud õiges keskkonnas, õigete paigaldusvõtete ja hoolduse korral katuse eluiga, millel ei ole seaduslikku garantii ja hüvitamise korda.

Lisaks tasub mainida, et garantii ei ole eluiga – tsingitud ja värvkattega terasplekk võib sõltuvalt keskkonnast ja kasututusmeetotidest omada väga erinevat eluiga. Kliendi ja lõpptarbija jaoks on oluline siiski kui kaua kestab tema katus, kui kaua ta on nägus ja millised on tema õigused, kui toode ei vasta nendele õigustatud ootustele.

AS Toode tarnitav PUR kattega terasplekk:
– vastab absoluutselt kõigile meie kliimas ja turul esitatavatele nõuetele
– omab kõiki sertifikaate
– on identsete näitajatega võrreldes teiste tootjate sama klassi toodetega
– on Eesti (SAMUTI PÕHJAMAADE) turul kasutusel olnud üle 15 aasta
– sobib kasutamiseks Põhjamaises kliimas (sellekohased vastuväited ei ole tõsiseltvõetavad)
– pärineb ainult Euroopa kvaliteettootjatelt (mitte Hiinast!!!)
– omab garantiid 20 aastat, eeldatav eluiga ca 50 aastat
– sellest toormest valmistatud katuseprofiilid kannavad
CE märgistust
– AS Toode tootmisprotsess on sertifitseeritud ja allub ISO9001:2008 standardi reeglitele

Külma pead otsustamisel. Korrektne ettevõte kiidab oma toodangut, mitte ei tegele konkurendi mustamisega!

AS TOODE

Lisalugemist:
AS Toode pakutavad pinnakatted
Terasemargid ja keskkonnaklassid
Terastoodete hooldusjuhend
AS Toode toodete paigaldusjuhendid
Ülevaade AS Toode tegevusest ja argumentidest