Katuse turvatarvikud võivad päästa elu

Katustel hooldustööde turvaliseks teostamiseks tasub katusemeistri abil läbi mõelda aastaringselt toimiv optimaalne terviklahendus. Unustada ei tohi standarditega kehtestatud nõudeid. Mis on päriselt oluline?

Eesti standard EVS 812-3:2018 ja Vabariigi Valitsuse määrus “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” ning Tuleohutuse seadus nõuavad:
– Kõigile katustele alates kaldest 11° (ca 1:5) kohtkindla katuseredeli paigaldamist. 
– Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele katuseluugi või kohtkindla (paikse) välise katuseredeli abil.
– Korstnale kõrgusega enam kui 1,2m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigaldada käigutee või platvorm koos vajaliku katuseredeliga.

Mida tähendab kohtkindel? Paljude vanemate majade katustel on puitredelid, mille tugevus ja stabiilsus on küsitavad. Pealegi tuleks uuele metallkatusele redel kindlalt kinnitada, vältimaks liigutatavast puit- või alumiiniumredelist tingitud pinnakattekahjustusi. Paluge katusemeistril leida parim redelite ja käiguteede asetus, et oleks tagatud kasutusmugavus, efektiivsus ja turvalisus. Arvestada tuleb majaomaniku harjumusi näiteks kütmisel, vandaalikindlust (tänavaga piirduvale seinale ei peaks seinaredelit paigaldama), aga ka visuaalset külge.

Loe siit pikemalt edasi: https://www.toode.ee/turvatarvikute-paigaldussoovitusi/

 


Vaata lisaks:

Paigaldusjuhendid
Sertifikaadid ja toimivusdeklaratsioonid
Katuse turvatarvikute tooteinfo
Galerii
Paigaldusvideod