Katuse turvatarvikud võivad päästa elu

Et korstnapühkijal oleks turvaline katusele pääseda ning seal liikuda ja korstnaid puhastada, tuleks seinale ja katusekattele paigaldada redelid ning katusele kohtkindel käigutee või platvorm.

turva002

Mida tähendab kohtkindel? Paljude vanemate majade katustel on puitredelid, mille tugevus ja stabiilsus on küsitav. Pealegi tuleks uuele metallkatusele redel kindlalt kinnitada, vältimaks liigutatavast puit- või alumiiniumredelist tingitud pinnakattekahjustusi. Paluge katusemeistril leida parim redelite ja käiguteede asetus, et oleks tagatud kasutusmugavus, efektiivsus ja turvalisus. Arvestada tuleb majaomaniku harjumusi näiteks kütmisel, vandaalikindlust (tänavaga piirduvale seinale ei peaks seinaredelit paigaldama), aga ka visuaalset külge – ülearu ei ole neid tarvikuid kindlasti vaja.

Palju olulisem on järgida käiguteede ja redelite kinnitust katusele. Katustel kasutatavatele käiguteedele laienevad mitmed normid, mis määravad, milliste kruvidega ja kuhu tuleb paigaldada kinnitused, tootja juhendid määravad suurima lubatud kinnituste sammu.

Lisaks katusele kinnitatavale redelile tasub läbi mõelda kompleksne lähenemine – kas ka maapinnalt katusele jõudmiseks on vaja redelit kasutada või käiakse seal ajutise räästasse asetatava redeliga? Lisaks on olemas lahendused ka kõrgemate korstnate otsa ronimiseks, sellisel juhul lisab turvatunnet seljatagune turvakaar,  eriti kõrgete redelite korral ka turvasiinid turvaköie kinnitamiseks.

Oluline info. Eesti standard EVS812, Vabariigi Valitsuse määrus “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” ning Tuleohutuse seadus nõuavad kõigile katustele alates kaldest 11* kohtkindla redeli paigaldamist. Samuti keelab EVS812 korstende katmise täies ulatuses plekiga. Lubatud on korstnamütsid ja sademekatused, kuid korsten peab olemas visuaalselt vaadeldav vähemalt kahest küljest.

Lumetõkete kohta standardid puuduvad. Tegemist on tootega, mille külge inimene ei kinnitu ega toetu, kuid lumetõke võib inimelu päästa küll: nende oma, kes liiguvad räästa all. Eestis on mitmeid väga halvasti lõppenud õnnetusi kukkuva lumega ja tänapäeval enam ühtegi linnamaja katusetööd ilma lumetõketeta üle anda ei õnnestu. Küll aga on arenguruumi eramajade sektoris, kus lumetõkete vajadus meenub peale lömmis autokapotti või lume alla jäänud kodulooma.

Lumetõkkeid on mitmesuguseid, kuid nende peamine ülesanne on üks ja sama: hoida lumi ja jää katusel nendes kohtades, kust see ei tohi korraga alla langeda. Just siin peitub võti leidmaks lahendust, kui palju ja kuhu lumetõkked paigaldada. Tuleb selgelt määratleda piirkonnad katusel, kus lumelangemine võib kurja teha: trepikojaesised, garaažid, aga ka lillepeenrad või inimeste liikumisrajad. Samuti on lumetõkked olulised katustel, kus on mitmes kõrguses katusepindu. Kõrgemalt langev jää võib rikkuda allapoole jääva katusekatte.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lumetõkete asetus räästas olgu selline, et tekkiv koormus langeks kandeseintele. Lumetõkete valikul soovitame kasutada lahendusi, mis tagavad sula või kergema lumesaju korral lume sulamise või langemise lumetõkete alt (selleks sobivad torudega lahendused või lumetõkkeaiad) üle räästa. Samuti on ülioluline, et lumetõke ei ole kinnitatud niisama plekiprofiilide laineharjadele, vaid kindlalt plekilaine põhja ja roovidesse.

Lumetõkete kinnitust ja korrashoidu tasub regulaarselt kontrollida, vigastused parandada ja riknenud detailid vahetada. Lumetõkete kasutamist tasub kaaluda teinekord ka katuseakende kohal, et vältida suurte lumekoguste kogunemist aknale. Samuti on lumetõketel oluline roll kaitsmaks vihmaveerenne langeva lume ja jää eest.

Teine talvel katuseid kummitav mure on jääpurikate teke räästastesse. Jääpurikad tekivad, kui katuse alla pääseb ebapiisavast soojustamisest soe õhk, mis räästas kondenseerudes ja külma välisõhuga kokku puutudes moodustabki külmunud veesamba. Seepärast tuleb hoone soojustamisel olla hoolikas ja pöörata tähelepanu järelevalve vajadusele.

Pikemalt lisa- ja turvatarvikutest: https://www.toode.ee/katuse-lisatarvikutest-kuidas-ja-kuhu-milleks-ja-millal/
Turvatarvikute paigaldussoovitused nimekirjana: https://www.toode.ee/turvatarvikute-paigaldussoovitusi/


Vaata lisaks:
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatarvikud
Katuseaknad (Roto ja Velux)
Rennide katted
Katuse hooldusteenused
Päikesepaneelid
Piksekaitsesüsteemid

Paigaldusjuhendid
Sertifikaadid ja toimivusdeklaratsioonid

.

toodelogopng1