Vasest valtsplekk

AS TOODE heal partneril OÜ KNOOBUSEL sai valmis parimaid oskusi kinnitav kätetöö Soomes, Espoos.  Tellijaks Soome looduskeskus HALTIA. Haltia on loodusharidust propageeriv ja kaunis looduskeskkonnas asuv huvikeskus kõigile loodussõpradele. Lisaks loodusharidusele algavad keskuse juures ka matkarajad.

Foto. Valminud töö


OÜ KNOOBUSE
ülesandeks oli lahendada hoone peamaja juurde kuuluv kaubalaadimisestakaadi katmine metallkattega. Vaatamata ebahuvitavale nimele, millena üks estakaad võib tunduda, oli siiski tegemist unikaalse lahendusega. Tegemist on koonja pinnaga, mis tuli katte 0,70mm paksuste vasest valtsplekipaanidega.

Foto. Tööfront, mis plekkseppadele üle anti.

Kõik valtsliited pikisihis on topeltvaltsühendused, lamavaltsid vertikaalpindadel on ühekordsed. Vasega valtsliite tegemine nõuab tänu vase suurele soojuspaisumistegurile spetsiaalseid töötvõtteid, mis lubab materjalil temperatuuri kõikumistest tekkivaid mahumuutusi kompenseerida. Kui lisada siia asjaolu, et koonuspindade moodulid tuli kõik kohapeal sileplekist ise luua, siis ongi katusemeistri peamine väljakutse seletatud.


Hoone karkassiks on 1500mm sammuga liimpuitkaared, millele on ristsihis paigaldatud puitroovitus, veekindel vineer ja hüdroisolatsioon. Kuna hoone on alt avatud, siis kondensaaditemaatika puudutab vaid materjali enda kuumenemisest ja jahtumisest tekkivat minimaalset niiskust. See lihtsustas veidi tööde teostamist ja konstruktsiooni lahendust. Väliskatteks on pruuniks patineeritud 0,70mm nimipaksusega Nordic Brown vaskleht. Lisaks estakaadi katmisele teostati ka keskuse peahoone vihmaveesüsteemi paigaldus, kus olid kasutusel paksuseinalised roostevabad torud ja sülitid, mis kaeti samuti vasest lehtmetalliga.

http://www.1182.ee/graphics/company/logo/listing/182243.jpg?_ts=1358748209 Hoone valmis neljamehelise brigaadi kätes 1 kuu jooksul. Töid teostasid OÜ KNOOBUS plekksepad Toomas Tihvan, Mait-Mikola Kaugesalu, Janno Pingas ja Hardi Rüga.

OÜ KNOOBUS on 2012.aasta IFD maailmameistrivõistluste metallkatuste kategooria pronksmedali omanikud. Lisalugemist MM-st siit.