Vihmaveesüsteemide garantiist

Meie käest küsitakse tihti garantiid vihmaveesüsteemidele. Selle teemaga on omajagu segadust ja proovime korraks mõelda, milliseid garantiisid sellele tootegrupile antakse ja mis tegelikult on oluline?

Vihmaveesüsteemide valmistamiseks kasutatav tooraine on erinev katuseplekkide tootmiseks kasutatavast. Peamiselt on ta veidi paksem, kahepoolse kattega ja pehmema terasemargiga, et sellest vormuksid tootmisliinides sujuvad kumerpinnad. Kõigil kasutatavatel materjalidel on tehnilised omadused kirjeldatud, toorainel kindlad garantiitingimused ja sellest johtuvalt võiks garantiide poole kirjeldatuks lugeda. Enamasti on sellise pleki, millest renne-torusid tehakse, pinnakatte garantii 20 aastat.

Vihmaveesüsteemide tooraine garantii on kuni 30 aastat.

Kas selline garantii tagab kuidagi, et rennidele ei lange lumi ja jää, et liitekohad ei tilguks ja et rennid ei määrduks? Ei, ei taga. Aga just need on peamised argumendid ja mõjurid, mille tõttu üks 20-aastase materjaligarantiiga uhke lahendus võib vähem kui poole aastaga muutuda kasutuskõlbmatuks ja ei täida oma otstarvet. Ehk, peaaegu kõik tööstuslikult vihmaveesüsteeme tootvad tehased toodavad kvaliteetseid tooteid, kuid 90% sellest, kuidas lahendus toimub, on kinni paigalduse kvaliteedis.

Toome välja peamised tegurid, mis on tegelikult olulised, et paigaldatud vihmaveesüsteem toimiks pikki aastaid eesmärgipäraselt:

–    Rennid on paigaldatud nii, et nendele on maksimaalselt takistatud katusele koguneva lume ja jää langemine. Vajadusel tuleb kasutada lumetõkkeid, kui nõuetekohast rennide asendit katusekatte suhtes ei ole võimalik tagada (väga järskudel katustel või olematu sarikaotsa korral jne.).
–    Rennidel peab olema piisav kalle, ei tohi tekkida lohkusid, et ei tekiks lokaalseid vee kogunemisi.
–    Liitekohtades peavad olema ülekatted õiget pidi ja veetihedad.
–    Allatulekute arv peab tagama vee äravoolu ka suurema vihmahoo korral.
–    Madalamatel kalletel tuleb kasutada räästaplekki, mis tagab paanide otstest tagasivoolava vee langemise renni, mitte selle taha.
–    Oluline on vihmaveesüsteemi regulaarselt kontrollida ja vajadusel hooldada.
–    Kasutada tuleb tooteid, mis tagavad vähima arvu erinevaid liitekohti.
Kokkuvõtteks on olulisem kui materjal või tooted ise, nende korrektne paigaldus ja täielik läbimõeldus, mis puudutab allatulekute arvu ja paiknemist, lumest tekkivaid olukordi katusel ja regulaarne hooldus. On fakt, et veel 10 aastat tagasi toodeti vihmaveesüsteeme ka katuseplekist, millel vaid väline pool on tugeva pinnatöötlusega ja sisemine kruntvärviga pool (aga just see agressiivsema keskkonnaga pool) jäi rennide sisse. Käsiplekitöökojad teevad selliseid tooteid tänapäevalgi ja mitte ühegi sellise süsteemiga ei ole siiamaani probleeme, mis seostuvad materjaliomadustega. Külma pead otsustamisel ja oskust eristada ilusaid müügijutte olulisest!


Vihmaveesüsteemide tooteinfo
Vihmaveesüsteemide paigaldusjuhendid
Hooldusjuhend
Erinevad sooduspakkumised