Valge rooste

Mida kujutab aeg-ajalt tsingitud pindadele tekkiv valge sade? Miks see tekib, kas tegemist on korrosiooniga ning mida ette võtta? 

Lokaalsete kahjustuste (peamiselt on nendeks kriimustused) korral töötab tsingikiht terase pinnal katoodkaitsena. Kuigi kriimustuse piirkonnas on teras väliskeskkonnale paljastunud, kahjulikku korrosiooni ei toimu, kuna vigastuskoha kõrval olev tsink korrodeerub ise kui elektronegatiivsem metall. Terase pinnale ladestuvad tsingi korrosioonijäägid , mis muutuvad ise kaitsvaks kihiks. Erinevad on kaitsekihi omadused sõltuvalt õhu puhtusest (keskkonnaklassist). Puhtas õhus tekib niiskuse, CO² ja hapniku mõjul aluseline tsinkkarbonaat, mis on tihe ja vees halvasti lahustuv, aga samas pinnaga väga hästi nakkuv. Moodustub väga head kaitset pakkuv kiht. Eriti kahjulikud on väävliühendid. Tsingitud pinnakatte eluiga pikendab märkimisväärselt toodete värvimine.

Peamine tekkepõhjus – liigniiskus. Valge pulbriline aine tekib isegi värskel tsingitud pinnal liigniiskuse kogunemisel, juhul kui liigne niiskus (kondents- või sadevesi) ei saa toodete või tooraine (rullis) pinnalt aurustuda ja eelmises lõigus toodud karbonaadikiht ei saa tekkida. Valge rooste teke kestab nii kaua, kuni vesi ja niiskus püsivad tsingikihi pinnal. Reaktsioon peatub niiskuse aurustudes. Valge rooste võib olla esimesel vaatlusel ka nähtamatu ja ilmuda päevade jooksul sõltuvalt keskkonnast, kus tooteid või toorainet hoitakse. Peamised tekkepõhjused on tingitud valest ladustamisest. 

Korrektne ladustamine. Katusepaanid (aga ka sileplekk rullides või tahvlitena) laaditakse transpordivahendilt ehitusplatsile eelnevalt rajatud alusele, mis asetseb vähemalt 20cm kõrgusel maapinnast ja koosneb vähemalt ühe meetri tagant asetatud põiktugedest. Tsingitud paane ei tohi ladustada välitingimustes tihedas pakis mitte üle ühe nädala. Külmadel ja niisketele perioodidel võib tsingitud lehtedele tekkida “valge rooste” loetud tundidega. Seetõttu tuleks tsingitud tooteid ladustada kuivades siseruumides või paigaldada koheselt peale tarnet. Paane tuleb kaitsta otseste sademete eest ja vältida vee ja niiskuse kogunemist paanide vahele. Värv- ja plastikkattega paane võib suletud pakis tihedalt ladustada kuni neli nädalat. Pikemal ladustamisel järgida tsinkpaanide ladustamise reegleid – paanid tuleb üksteisest eraldada ja tekitada õhuvahe. Pakend (teibid, kiled, paber) tuleb eraldada otsekokkupuutest metalliga eelpooltoodud perioodide jooksul.

Mida teha, kui “valge rooste” on juba tekkinud? Valge rooste tuleb eemaldada vaid enne värvimist survepesuga kahjustamata tsingikihi pinda. Lihvimine ei ole lubatud. Kui toode (katus) saab normaalsetes oludes tuulduda, peseb sadevesi valge rooste maha. Eemaldatud valge rooste protsess ei teki uuesti. Valge rooste eemaldamine ei kahjusta toodete kasutusomadusi.

Eestikeelne sõna “rooste” on väljendina veidi ebakohane, sest tegemist ei ole roostetamisega, kuigi visuaalsest vaatenurgast millegi nauditavaga kahtlemata tegu ei ole.


Loe lisaks teistest eksimustest teraskatuste ja materjalide käsitsemisel, tutvu soovitustega:

Ketaslõikuritega pleki lõikamisest
Katusekruvi – kõige olulisem katusetarvik
Kokkuhoid mõistlike otsuste arvelt
Mis tegelikult on oluline?
Paigaldus- ja hooldusjuhendid, sertifikaadid