Katused, vihmaveesüsteemid ja katusetarvikud iseloomustavad Toode AS tootmist, müüki ja paigaldust.
Tule meile külla Facebookis 

Katused

Katuse- ja katteprofiile kasutatakse hoonete ja rajatiste katuste ja seinte katmiseks. Tootmises on erinevad profiilid: kiviprofiil, trapetsprofiilid, valtskatus, klassik-profiil. Paigaldus samuti meie poolt!

Vihmaveesüsteemid

Vihmaveesüsteemide abil juhitakse katuselt tulev vesi maha. Vihmaveesüsteemi peamised osad on räästaste horisontaalsed veerennid ja neist allajuhitavad vihmaveetorud.

Katusetarvikud

Lisaks katustele ja vihmaveesüsteemidele pakub Toode AS mitmeid erinevaid katusetarvikuid: katuseaknad (Velux ja Roto), sileplekk, terasroovid, katusepaneelid