Teie arvamus on meile tähtis!

AS Toode kontaktid leidsin: (võite märkida mitu)

Milliseid AS Toode kampaaniaid olen märganud: (võite märkida mitu)

Ostsin järgmisi tooteid: (võite märkida mitu)

Kauba toimetas objektile: (võite märkida mitu)

Palun hinnake 5-e palli süsteemis oma kogemust tõmmates ringi ümber hinde:
(1-ei ole üldse rahul, 3-ei midagi erilist, 5-olen väga rahul)
AS Toode tootevalik on piisav,rahuldab vajadusi:
Müügiesindaja oli pädev,oskas nõustada:
Müügiesindaja teenindas mind meeldivalt:

Kui kaubad tarnis AS Toode, palun hinnake kogemust autojuhiga:
Autojuhid tunnevad tööd,on meeldivad,asjatundlikud:

Kui soovite osaleda aastalõpu loosis, palun lisage oma nimi või tellimuse number: